Abortus

Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Abortus
Op zoek naar Abortus? - Zoek Abortus in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Abortus, direct in beeld
 
Home
  
  Nieuw bericht in forum: Abortus Artikelen / Abortus is een recht, geen gunst.Topic bericht:

Artikel: DeMorgen (B)

Abortus is een recht, geen gunst

Een katholiek ziekenhuis dat weigert abortus uit te voeren plaatst zich boven de wet, en dient dus bestraft te worden, vindt Yves Desmet, politiek commentator van De Morgen.

Vertrek even van deze hypothese: stel dat Sint-Maarten geen katholiek maar een islamitisch ziekenhuis zou zijn, en abortus zou verbieden omdat de Koran en de sharia die ingreep niet toelaten Verrassend lauw waren de reacties op de bekendmaking dat de stad Mechelen zelf een abortuscentrum moet openen omdat de monopolist van de ziekenzorg in de regio, het katholieke Sint-Maartensziekenhuis, in negen van de tien gevallen weigert die ingreep uit te voeren.

Zo'n halszaak was dat nu ook weer niet, meenden nogal wat mensen, want kunnen die vrouwen niet even makkelijk dertig kilometer verderop in Antwerpen of Brussel gaan? Nog los van het gegeven dat zulks voor minderjarige meisjes nogal moeilijk te organiseren valt binnen de schooluren, is het een argument dat nergens op slaat.

Want als je het doordenkt, kan er meteen een gigantische besparingsoperatie op al onze ziekenhuizen gerealiseerd worden. Want waarom zou men voor een blindedarmoperatie, een gebroken arm of een elektrocardiogram ook niet dertig kilometer verderop terechtkunnen? Kun je meteen alle Mechelse ziekenhuizen van de Mechelse katholieke Emmaüsgroep sluiten.

Beslissingsrecht
Verwonderlijk was evenzeer dat vele mensen denken dat het nu eenmaal het goed recht is van een katholiek ziekenhuis om die ingreep te weigeren. Dat klopt niet, het is zelfs in regelrechte tegenspraak met de wetgeving. Die wet legt het primaat van het beslissingsrecht bij de enige twee individuen die bij een dergelijke ingreep betrokken zijn, met name de vrouw in kwestie en haar arts. Het is de vrouw, en de vrouw alleen, die binnen de voorwaarden van de wet het recht heeft om de beslissing te nemen of ze al dan niet een abortus wil. En het is het individuele recht van de arts om op die vraag in te gaan of niet. Wanneer de arts gewetensproblemen heeft met de ingreep, mag hij die weigeren, en moet hij de vrouw doorverwijzen naar een arts die de ingreep wel wil uitvoeren.

Nergens in de wet wordt het recht gegeven aan de ethische commissie of de directie van een ziekenhuis om eenzijdig te bepalen dat in hun instelling die ingreep niet mag worden toegepast. Door dat toch te doen, plaatst de instelling zich in de plaats van het individu en van de wetgever, wat uiteraard niet kan.

Ethische bezwaren
Vergelijk het even met de weigering van koning Boudewijn om de abortuswet te tekenen. Als individu had hij de vrijheid om die beslissing te nemen. Maar als instelling kon de katholieke koning niet weigeren dat de wet van kracht werd, ook al moest hij zich daarvoor enkele dagen onbekwaam tot regeren verklaren. Het staat op net dezelfde manier de directeur van de Emmaüsziekenhuisgroep vrij om ethische bezwaren te hebben tegen abortus, maar hij heeft niet het wettelijke recht om die ingreep te verbieden in zijn ziekenhuis.

Handelingsvrijheid beperkt
Want dat zulks gebeurt, staat vast: ook artsen die in de vroegere ziekenhuisconstellatie in Mechelen, waar wel nog niet-katholieke ziekenhuizen bestonden, abortus uitvoerden, durven dat vandaag niet meer, uit angst anders hun positie in het ziekenhuis te verliezen.

De directie beperkt daarmee de medische handelingsvrijheid van hun eigen artsen, wat voor de Orde van Geneesheren, die toch zo graag hamert op de vrijheid van therapie van de individuele arts, al een reden zou moeten zijn om zich in het debat te mengen.

Wat Emmaüs doet, is haar eigen godsdienstige ethiek en praktijk boven de wet plaatsen, en dat kan niet.

Vertrek even van deze hypothese: stel dat Sint-Maarten geen katholiek maar een islamitisch ziekenhuis zou zijn, en abortus zou verbieden omdat de Koran en de sharia die ingreep niet toelaten. Kunt u zich het gehuil voorstellen dat zou opstijgen, de felheid van de kritiek dat een instelling die de sharia boven de Belgische wetgeving zet, dat zou kunnen, sterker, er nog rijkelijk voor gesubsidieerd zou worden ook?

Wel, in de feiten gebeurt hier net hetzelfde: alleen is het geen islamitische, maar een katholieke instelling die meent dat ze haar eigen ethiek en moraal boven de Belgische wetgeving kan plaatsen.

Pragmatisch toegeven
Het siert de stad Mechelen dat ze op eigen kracht een pluralistisch zorgaanbod in de regio wil blijven garanderen, maar het is een pragmatisch toegeven aan een situatie die eigenlijk niet zou mogen bestaan.

Eigenlijk zouden vrouwen die geweigerd worden door Sint-Maarten die beslissing juridisch moeten aanvechten, en zou de bevoegde minister Laurette Onkelinx (PS) moeten dreigen met sancties zolang die ziekenhuisgroep meent dat haar private moraal boven de algemene wetgeving staat.


 Naam:
 E-mail:
 Bericht:
 Message:

 Smilies:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X